Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ
16. - 18. 9. 2020 / PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Již řadu let "jsme v první linii", nicméně se na nás zapomíná

Do poslední chvíle provázela V. Mezinárodní konferenci obecních policií určitá nejistota, zda se v náhradním, zářijovém termínu uskuteční. Nakonec se, i přes určitá omezení, ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policí ve střední Evropě konalo. Ve znamení bohatého a velice inspirativního hlavního i exkluzivního doprovodného programu, nadstandardního konferenčního servisu i hygienických opatření a především ve skvělé a přátelské atmosféře. Slova chvály od účastníků potvrdila, že se z konference stává prestižní akce.


autor fotografií: Jan Andreáš, olomouckyfotograf.cz

Organizátoři konference, která se uskutečnila ve dnech 16. – 18. září na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, měli na co navázat. Vždyť ji letos připravovali napodruhé. „Bylo hodně smutným paradoxem, že v den, kdy jsme chtěli zveřejnit historicky nejzajímavější program a pro velký zájem předčasně uzavřít registraci, byl vyhlášen nouzový stav při první vlně covidové pandemie,“ vzpomíná na letošní březen Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která největší setkání obecních policií organizuje. Nicméně, díky vstřícnosti všech zainteresovaných se vzápětí, již na konci března, rozhodlo o konání konference v náhradním termínu. „I přes mnoho neznámých jsme dělali maximum pro to, aby se konference v září uskutečnila. Hlavní důraz jsme přitom kladli na bezpečnost účastníků a připravovali nadstandardní hygienická opatření. A to jsme netušili, že se trefíme do počínající další vlny a s tím souvisejících nezbytných restrikcí,“ přibližuje Bednařík.

Bezpečnost účastníků konference byla nejvyšší prioritou a tak ji provázela nadstandardní hygienická opatření – i díky nim se účastníci cítili bezpečně a ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policí ve střední Evropě proběhlo bez sebemenších komplikací.

"Pouhých" 131 účastníků je v dané situaci úspěch a ocenění

Aktuální epidemiologická situace v zemi nakonec rozhodla, že z původně přihlášených 200 dorazilo do Olomouce „pouhých“ 131 účastníků. „Bohužel, zejména mnozí hosté ze Slovenska se kvůli vyhlášeným opatřením slovenské vlády museli z konference doslova několik hodin před svým odjezdem do Olomouce omluvit či svoji účast zkrátit, aby se nedostali do domácí karantény,“ připomíná Bednařík. I tak lze, vzhledem k dané situaci, považovat zmíněné číslo za úspěch a především ocenění všech, kteří se na konferenci podíleli. Atmosféra tak byla poněkud komornější, na druhou stranu však nesmírně přátelská. Organizátoři nezaznamenali sebemenší výtku, ba naopak spoustu díků za odvahu konferenci uskutečnit. To potvrzují například i slova Davida Krátkého, ředitele boskovických strážníků: „Musím vyslovit organizátorům ohromné poděkování, že takovou konferenci v této složité době vůbec udělali, kdy organizaci nelze nic vytknout. Trošku mě mrzí, že neproběhla už v původním termínu na jaře a podzimní termín byl ve znamení rostoucího počtu nakažených, což se promítlo do počtu vystupujících i účastníků, ale za toto nemůže organizátor.“

„Všudypřítomný“ COVID-19

Že je bezpečnost účastníků konference největší prioritou, dávali organizátoři vědět od počátku příprav. Nadstandardní hygienická opatření pak zdůraznilo ještě rozhodnutí hlavního partnera konference – společnosti Workpress Aviation, která účastníkům konference rozdávala jeden ze svých produktů: WPA nanomasky. „Nesmírně si vážíme obětavosti všech lidí, kteří čelí riziku nákazy v první linii, a přesto se nezaleknou a pomáhají všem potřebným. Naším cílem je jim jejich náročnou a často i nebezpečnou práci co nejvíce usnadnit,“ podotýká ředitel této společnosti Jiří Heckel. „Coby hrdý partner konference cítíme nejen jako svou povinnost, ale také příležitost ukázat českým i zahraničním představitelům, že naše podpora nejsou pouze slova,“ vysvětluje Heckel důvody obdarování. Že byla přijatá opatření na vysoké úrovni, dokládaly i reakce samotných přítomných. Jiří Hübner, ředitel Městské policie Uničov, hodnotí s odstupem téměř tří týdnů opatření jako dostatečná. „Ani nyní nemám žádnou zpětnou vazbu, že by se někdo v průběhu konference nakazil, takže předpokládám, že měla svůj smysl a zafungovala velmi dobře.“ Jeho slova potvrzuje i Daniel Bednařík: „Nemáme indicie, že by v souvislosti s naší konferencí došlo k nějakému šíření covidové nákazy. Od samého počátku příprav jsme byli v úzkém kontaktu s hygieniky a připraveni na plnou součinnost, pokud by k tomu došlo. Takže jsme rádi, že se nám podařilo splnit naši deklaraci, že konference bude bezpečná. Byla.“

Jedním ze symbolů letošního ročníku se stalo „emoční mávátko“. Jak vyjádříte emoce zpod roušky? Klienti chráněné dílny DC-90 Olomouc vyrobili na objednávku organizátorů pro účastníky oboustranné mávátko se „smajlíkem“ a „mračíkem“. „Mračíkem“ však na konferenci nikdo nemával.

COVID-19 byl přitom nejen tématem řady rozhovorů v průběhu přestávek, ale „dostal“ se i do programu, například díky přednáškám o zkušenostech českých i zahraničních strážníků z první vlny pandemie. A také jej tak trochu neplánovaně narušil. Kvůli tomu, že přednášející ze Slovenska „uvízli“ doma, došlo na poslední chvíli k určitým změnám, nicméně o to více prostoru dostala další témata.

Přes dvě desítky poutavých přednášek a ukázek

Program konference se již tradičně věnoval tématům z oblastí bezpečného prostoru, technologií, legislativy, prevence a edukace. Účastníci si přitom nemohli nevšimnout určitého nárůstu počtu přednášejících z Polska. „Vnímáme rostoucí zájem o konferenci ze strany polských městských policií. Navíc, přestože základní činnost strážníků je ve všech třech zemích obdobná, je u našich severních sousedů řada zajímavých témat,“ vysvětluje Bednařík důvody, které vedly organizátory k tomuto kroku. Inspirací pro české a slovenské kolegy tak mohly být poznatky polských strážníků z jejich preventivních programů, rekrutací či právě zvládání pandemie.

Vzhledem k epidemiologické situaci se některá vystoupení musela odehrát v kyberprostoru, většina přednášek však byla „naživo“. Velice poutavá byla zejména témata týkající se zajištění bezpečnosti ve veřejném prostoru, teroristických útoků nebo činnosti strážníků v době pandemie COVID-19.

Z řady reakcí vyplynulo, že opravdu největší dojem letos zanechalo v posluchačích téma měkkých cílů (konference se mu věnuje dlouhodobě), zejména analýza útoku aktivního střelce ve Fakultní nemocnici v Ostravě v prosinci loňského roku. Tu prezentoval generál Tomáš Kužel, ředitel policie moravskoslezského kraje, a nejeden z účastníků se shodl, že právě jeho vystoupení patřilo k jedněm z vrcholů programu. Toto „prvenství“ pojistil fakt, že prezentace ostravské tragické události byla doplněna dalšími přednáškami k tomuto tématu a silně realistickými videi. „Jak podotkli někteří účastníci, kromě velice osobního a emotivního vystoupení pana generála popisujícího reálný případ zde zazněla i přednáška o přípravách a výcviku policie a dalších složek, včetně městských policií, na takového situace. A útoku v poliklinice se věnovalo rovněž vystoupení vedoucího zpravodajství České televize, který popisoval roli novinářů a hodnotil práci policie a médií z té pomyslné druhé strany barikády,“ připomíná Bednařík. Posluchači si tak v rámci jednoho dne vyslechli teorii a následně bohužel poznatky z reálného případu, navíc ze dvou úhlů pohledu.

Jedna z tradičních ikon mezinárodního setkání – inteligentní monitorovací vozidlo CamCar. Vloni se na konferenci představilo vozidlo strážníků z Trenčína, letos se na prostranství před Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vyjímalo vozidlo s technologií na kontrolu parkování od Městské policie Martin.

„Tuto konferenci jsem si oblíbil, je pro mě ze všech pořádaných konferencí a přednášek největším přínosem právě pro svou pestrost a široké spektrum informací napříč řadou povolání,“ podotýká Petr Mikulenka, ředitel Městské policie Lázně Bohdaneč. Obdobně vidí situaci i jeho kolega z Košic, ředitel Slavomír Pavelčák. „Velmi užitečné a zajímavé byly zkušenosti pana Hübnera, ředitele z Uničova, když popisoval spolupráci městské policie s dalšími složkami v průběhu první vlny pandemie. A určitě vyhodnocení útoku aktivního střelce na ostravské poliklinice, kterou prezentoval pan ředitel Kužel,“ hodnotí program Pavelčák.

Pozitivní reakce však samozřejmě zaznamenaly i další prezentace, třeba již zmíněné z oblasti prevence či legislativy. „Ty přednášky se prolínají napříč konferenčními panely, mají značný informační přesah, a tak můžete například hovořit o moderních technologiích v kontextu práva. Účastníci tuto rozmanitost, navíc vyšperkovanou přednášejícími z různých profesí, vnímají, velice kladně ji hodnotí, ba ji dokonce již od nás vyžadují,“ zdůrazňuje Bednařík.

Každoročně jsou však jedním z hlavních témat novinky z oblasti vybavení městských policií moderními technologiemi. Na programu byla například problematika technologií pro kontrolu parkování a dopravy, dronů, informačních systémů, již zmíněných nanomasek či inteligentních kamer. „Zaujaly mě nové technologie. Zastávám koncepci fungování městské policie, kdy každý ze strážníků je komplexně vyškolen, vycvičen a vybaven tak, aby byl na místě potřeby vždy kvalitně připraven a schopen zákroku. A nové technologie nás posouvají zase o krok dál,“ konstatuje Mikulenka z Lázní Bohdaneč. Obdobně to vnímá i ředitel městských strážníků z Košic. „Velmi zajímavá byla přednáška o kamerovém systému společnosti Dallmeier a možnost osobně si vyzkoušet kontrolu parkování v olomouckých ulicích prostřednictvím monitorovacího vozidla CamCar,“ doplňuje Pavelčák. Slova chvály těší zástupce společnosti Dallmeier Jana Bajnara. „Naše společnost je dlouholetým hlavním partnerem této konference. Atmosféra v Olomouci je vždy velice přátelská, potkávám zde nejen mnoho přátel a klientů, ale, a to je hlavní, navazuji řadu nových kontaktů. Snažím se každým rokem prezentovat novinky a na posluchačích je vidět, že o ně mají zájem, diskutujeme o možnostech spolupráce a určitě vnímám toto opravdu ojedinělé setkání jako prospěšné. A to oboustranně, tedy jak pro mě coby dodavatele, tak pro městské policie a města jako odběratele našich produktů,“ dodává Bajnar.

Potvrzuje se, že konference je významnou platformou pro setkávání. Velké poděkování náleží jednomu z partnerů, české společnosti Workpress Aviation, která vyrábí ochrané nanomasky. Těmi obdarovala nejen účastníky konference, ale své nanomasky věnovala také Hospicu na Svatém Kopečku a Společnosti pro ranou péči Olomouc.

Doprovodný program měl smysl a byl exkluzivní

Konference není pouze platformou pro výměnu informací a zkušeností, ale její nedílnou součástí je také několik neformálních aktivit. Bylo zřejmé, že každoroční doprovodný program spočívající v poznávání historických zákoutí hanácké metropole nejspíš omezí protikoronavirová opatření, a tak organizátoři od jara nelenili. Výsledkem bylo exkluzivní „náhradní“ řešení, které odhalili jen několik dní před zahájením. A jak se ukázalo, projekce filmového dokumentu „V SÍTI“ a následná debata s Vítem Klusákem, režisérem snímku o sexuálních predátorech, byla trefou do černého. „Konference je na velice vysoké úrovni, jde o prestižní záležitost promyšlenou do detailů a myslím si, že nemá konkurenci. Doprovodný program byl obrovským překvapením,“ přitakal Petr Mikulenka. I samotný Klusák neskrýval určité překvapení a také potěšení z tohoto nezvyklého setkání. „Ačkoli mám za sebou desítky debat, setkání v Olomouci bylo pro mě v mnohém jiné. Cítil jsem, že se účastníci konference na ten dokument a naši práci dívají jiným prizmatem, s nádechem svých zkušeností z oblasti prevence a kriminality. Ty otázky a celá diskuze a atmosféra byly trochu jiného charakteru,“ hodnotí Klusák. Sám považuje svoji účast na konferenci jako velice inspirativní: „Setkal jsem se zde s řadou úžasných a zajímavých lidí, odborníků ve své profesi. S některými z nich jsem navázal kontakt a předpokládáme, že nalezneme nějakou konkrétní formu spolupráce na budoucích projektech.“

Kromě neformální části (uvítací večeře "Vítáme Vás v Olomouci...", dobrovolných doprovodných programů a ad-hoc setkání) účastníci velice kladně hodnotí (dle průzkumu 96 % respondentů) zajímavý a pestrý hlavní program plný přednášek odborníků z řady profesí, který v průběhu dvou konferenčních dnů nabízí doslova "informační smršť".

„Jsme v první linii…“ – co to znamená?

Nyní, v souvislosti s koronavirovou pandemií tak hojně používané sousloví „Jsme v první linii…“, je přitom mottem mezinárodní konference obecních policií již řadu let. Za dobu své novodobé existence strážníci obecních a městských policií nesčetněkrát přesvědčili, že jsou nedílnou součástí procesu zajišťování bezpečnosti státu. Motto se též pravidelně objevuje téměř ve všech příspěvcích či debatách, ať již zaznívají v českém, polském či slovenském jazyce. Vždy zní hrdě, protože nosit uniformu strážníka je podle účastníků „posláním a srdeční záležitostí“. Občas však z jejich slov zaznívá určitá frustrace a trpkost, například ve spojitosti s nedoceněním nezpochybnitelné role obecních a městských policistů. „I proto konferenci organizujeme. Je platformou nejen pro výměnu zkušeností, ale také názorů. Je důležité o těch problémech hovořit, proto nás třeba nesmírně těší, že na naší konferenci mohli být oceněni zástupci města Olomouce za řešení krizových situací v průběhu první vlny pandemie. A když pak třeba auditorium tleská po zhlédnutí videa s poděkováním občanů všem těm, kteří řešili karanténu Uničova, včetně strážníků, zjistíte, že to má smysl,“ zamýšlí se Daniel Bednařík nad podstatou konference.

Primátor statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek využil toho, že se konference odehrává na „domácí půdě“, a veřejně ocenil ředitele olomoucké městské policie Pavla Skalického a další zaměstnance magistrátu za jejich nasazení při zvládání první vlny koronavirové pandemie na území města.

O určitém nedocenění obecních i městských policií přitom hovořil i Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra, který k účastníkům konference promluvil prostřednictvím videa, jelikož nemohl být přítomen osobně. „Bez Vás by se neobešlo udržování veřejného pořádku v městech a obcích. Vedle svých kolegů z policie jste možná trošku nespravedlivě ve stínu pozornosti a tímto bych chtěl jen vyzdvihnout váš význam,“ upozornil v jedné části svého vystoupení Hamáček. Připomněl, že jsou to právě strážníci, kteří každý den pomáhají spoluobčanům v tíživých situacích a starají se o jejich bezpečnost. „V tom posledním půlroce jste všichni obstáli ve velmi složitém testu, kdy jsme společně bojovali proti koronaviru. Za to vám patří velký dík a obdiv,“ zdůraznil Hamáček.

Poklonu za každodenní činnost obecních a městských policií a poděkování za dlouhodobou výbornou spolupráci příslušníků české policie a strážníků vyslovil prostřednictvím zdravice rovněž český policejní prezident generál Jan Švejdar. Jak následně v neformální diskuzi zhodnotil cimrmanovsky jeden z účastníků: „Prostě jsme v první linii, můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat…“

Jeden názor za všechny: „O atmosféře konference jsme slyšeli z doslechu, ale to setkání předčilo naše očekávání. Už se těšíme na další ročník…“ Právě díky mnohdy slovy nepopsatelné přátelské atmosféře se na setkání do Olomouce účastníci opakovaně vrací. Z letošního průzkumu vyplynulo, že 93 % z nich se chystá účastnit i příštího ročníku.

Co říci závěrem?

„Obrovské poděkování náleží všem, kteří se na obou přípravách, jak toho dubnového, tak zejména náhradního zářijového termínu podíleli. Bez podpory kolegů z právnické fakulty, ministerstva vnitra, české policie, města Olomouce, Olomouckého kraje a všech dalších partnerů by se nám letos nepodařilo alespoň trochu důstojně oslavit půlkulatiny naší konference. Ano, byl to pátý ročník, byl poněkud specifický, a já věřím a doufám, že atmosféra na nadcházejícím ročníku bude minimálně stejná. Protože ta, kterou jsme všichni zažili, byla úžasná, a to díky všem zúčastněným,“ podtrhuje Bednařík. Největší poklona však podle něj náleží samotným účastníkům, kteří se i přes zhoršující se hygienickou situaci na konferenci vypravili. „Bez jejich důvěry, odhodlání a pozitivního přístupu ke všem nutným opatřením v místě by z tohoto přátelského setkání zbylo jen smutné torzo. Je to jejich konference, věřím, že se jim u nás v Olomouci líbilo a že se setkáme i příště,“ uzavírá „letošní kapitolu“ ojedinělého a největšího mezinárodního setkání obecních a městských policií ve střední Evropě Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s.

Společnost FT Technologies a.s. děkuje všem partnerům, dodavatelů a subdodavatelům za spolupráci a vytvoření pohodové a přátelské atmosféry pro účastníky a hosty
V. Mezinárodní konference obecních policií. Slova díků rovněž náleží i samotným účastníkům, přednášejícím a institucím, které se podílely na realizaci programu.
Také díky Vašemu přispění lze považovat tuto konferenci za největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě. Děkujeme a těšíme se na spolupráci a setkání s Vámi v příštím roce.


ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce

Ing. Milan Kladníček, MBA, emeritní předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy

Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky

mgr Artur Hołubiczko, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej PolskiejHLAVNÍ ORGANIZÁTOR


SPOLUORGANIZÁTOR


PODPORA PROFESNÍCH SDRUŽENÍ


HLAVNÍ PARTNER


HLAVNÍ PODPORA
EXKLUZIVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


PODPORA
PARTNEŘI
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
OFICIÁLNÍ HOTELY KONFERENCE


OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ
PRODUKTOVÍ PARTNEŘI