Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ
3. - 5. 4. 2019 / PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Čeká městské policie personální kolaps?

To byla asi jedna z nejvíce diskutovaných otázek, která rezonovala v řadě vystoupení přednášejících i při neformálních debatách na IV. Mezinárodní konferenci obecních policií. Ta se konala ve dnech 3 . - 5. dubna 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě zavítaly dvě stovky účastníků z České republiky, Slovenska a Polska.


autor fotografií: Jan Andreáš, olomouckyfotograf.cz

Dvěma konferenčním dnům opět předcházela uvítací večeře „Vítáme Vás v Olomouci …“, která nabídla první příležitost k debatě nad tématy a především k neformálnímu setkání přátel, kteří se mnohdy viděli naposledy právě před rokem. „Jsem nesmírně rád, že zde mohu přivítat účastníky konference ze tří evropských zemí. Věřím, že si najdou volnou chvíli v tom nabitém konferenčním programu a seznámí se i s kulisami historické Olomouce. Setkávají se zde lidé, kteří mají obrovské zkušenosti, a budou si je tady předávat, budou se navzájem inspirovat, to je také smyslem tohoto setkání,“ řekl k hostům Miroslav Žbánek, primátor Olomouce, když je spolu se zástupci Olomouckého kraje a Univerzity Palackého v Olomouci vítal. Bližší informace o konferenci a programu naleznete zde.

Příjemným zpestřením největšího mezinárodního setkání obecních a městských policií ve střední Evropě opět byla neformální večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“ v předvečer konference s ochutnávkou tradičních specialit regionálních producentů. K pohodové atmosféře pak jistě napomohli nevidomí muzikanti z KYKLOPBAND Olomouc s excelentním hudebním vystoupením.

Nové motto konference: „Jsme v první linii“

Hlavním tématem letošního ročníku konference byla „vize a budoucnost městských policií“, a tak zejména problematika personální politiky byla na místě. I proto se na ni hned v prvním konferenčním dni zaměřily ve svých příspěvcích v rámci panelu „Bezpečný prostor“ především osoby v tomto směru nejpovolanější – zástupci profesních sdružení strážníků všech tří účastnících se zemí. Ti se shodli, že právě obecní a městské policie jsou ve většině případů ty, které jako první řeší veřejný pořádek. A tak organizátory představené motto konference „Jsme v první linii“ bylo na místě.

Milan Kladníček, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, upozornil na fakt, že města a obce jen v roce 2018 vynaložily 6,6 miliardy korun na zajištění bezpečnosti. „Budoucnost strážníků bude plně korespondovat s budoucností naší společnosti. Jsme nosnou silou zajištění vnitřní bezpečnosti ve městech. Nyní řešíme sociální zabezpečení a vůbec vztahové věci k strážníkům, kdo vlastně bude sloužit v blízké budoucnosti. Protože podle statistiky naši strážníci stárnou a mladí nepřicházejí, oni říkají, že jim ta práce nedává smysl. Dočkat se doby, kdy v pětašedesáti bude na ulici sloužit babička s dědečkem, to asi nikdo nechce zažít,“ vysvětluje nutnost řešit otázku atraktivity povolání strážníka a schopnost konkurovat nabídce dalších složek bezpečnostních sborů.

Záštitu nad konferencí mimo jiných převzali představitelé profesní sdružení městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku. Zhostili se nejen uvítacích řečí v rámci slavnostního zahájení, ale především se v rámci prvního konferenčního dne ve svých následujících přednáškách zamysleli nad budoucností městských policií v jednotlivých státech.

„Pokud se nezmění zákon a sociální postavení městských policistů, tak ta budoucnost není růžová. Já si opravdu nedovedu představit městského policistu v předdůchodovém věku, který doběhne na zákrok upocený a má zjednat nápravu. Je to úsměvné, ale je to velký problém. Celá společnost si musí uvědomit, že tu základní mravenčí práci na ulici vykonávají strážníci,“ přitakal ve své prezentaci Ján Andrejko, prezident sdružení zastupující slovenské městské a obecní policisty.

Jeho polský protějšek Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP pak podotkl, že také polské městské policie stojí před obdobným problémem. „Polské městské a obecní policie již za osmadvacet let své činnosti dokázaly své opodstatnění, vznikají přitom další policie a každým rokem roste potřeba strážníků. Stále častěji tak proto logicky využíváme ke své práci moderní technologie. Skutečnost, že se účastníme tohoto setkání, je pro nás velmi přínosná, získáváme zde mnoho poznatků, navazujeme partnerství,“ shrnul Hołubiczko.

Od prvního ročníku je součástí slavnostního zahájení předávání certifikátů novým uživatelům informačního systému MP Manager pro městské a obecní policie či SOS tlačítka SeniAngel od společnosti FT Technologies a.s. Z rukou předsedy představenstva Daniela Bednaříka převzalo certifikáty dalších 20 měst a obcí, které tyto produkty za poslední rok začaly používat.

Samotnému panelu "Bezpečný prostor" na úvod konference předcházela zdravice českého policejního prezidenta, který se na poslední chvíli musel omluvit, proto se jí ujal plukovník Tomáš Kužel, ředitel krajského ředitelství Moravskoslezského kraje. Ten na konferenci vystupoval rovněž v roli přednášejícího, když mimo jiné hovořil o velice výborné spolupráci s městskými policiemi v kauze „SYNTE“. Hned na úvod zdůraznil nezastupitelnou roli strážníků při zajišťování bezpečnosti ve městech a obcích. „Já si dnes nedovedu představit spolupráci v oblasti zabezpečení toho základního veřejného pořádku bez městské policie. Je nedílnou součástí měst a obcí při posilování bezpečnosti občanů a má v obcích a městech své neodmyslitelné místo,“ podotkl Kužel a zamyslel se rovněž nad dávnou myšlenkou zrušení městských policií a začlenění strážníků do řad české policie. „Toto navýšení policistů na úkor strážníků a převzetí pravomocí by ale nefungovalo. Městské a obecní policie jsou pro nás důležitým partnerem,“ zdůraznil Kužel. A připomenul řadu příkladů ze své praxe, od preventivní činnosti až po spolupráci při fotbalových utkáních či veřejných akcích. Kromě debaty okolo vizí a budoucnosti městských policií došlo i na problematiku drogové kriminality a kybernetických podvodů, sociální práci ve vyloučených lokalitách či zajištění bezpečnosti v průmyslových zónách.

Na poslední chvíli se omluvil jeden z hlavních hostů konference - policejní prezident České republiky generál Jan Švejdar. Jeho omluvu tlumočil a úvodní zdravice se ujal ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky generál (tou dobou plukovník) Tomáš Kužel, který na konferenci rovněž vystupoval v panelu "Bezpečný prostor".

"Inteligentní" CamCar - střed pozornosti účastníků i médií

Následný panel „Moderní technologie“ s řadou příkladů z praxe určitě alespoň částečně ukázal východisko z „personální krize“. Právě stále větší nasazení moderních technologií je totiž jedním z řešení, jak usnadnit strážníkům práci, popřípadě je v některých činnostech dokonce nahradit. Posluchači se seznámili s nejnovějšími trendy v oblasti kamerových systémů, s technologiemi k ochraně měkkých cílů či s vizemi rezortu vnitra při výměně dat a informací.

Inteligentní monitorovací vozidlo CamCar sloužící k on-line kontrole plateb za parkování budilo pozornost mezi účastníky konference a zástupci sdělovacích prostředků od počátku. Ta ještě vzrostla, když auditorium v sále mohlo pozorovat kontrolní jízdu z olomouckých ulic s výsledky kontroly v reálném čase. Své vozidlo na konferenci představila i MsP Trenčín.

Největší pozornosti se však dostalo inteligentnímu monitorovacímu vozidlu CamCar určenému k on-line kontrole plateb za parkování. Obzvláště když mohl zcela zaplněný sál nevěřícně sledovat v reálném čase naskakující „červená lízátka“ za nezaplacené parkování v ulicích Olomouce – ve chvíli, kdy si CamCar „odskočil“ z konference provést on-line kontrolu. Mnozí účastníci si pak se zájmem prohlíželi nejen toto vozidlo, ale i CamCar v barvách městské policie Trenčín, který zde byl první konferenční den přistaven. „Šest městských policistů bylo schopno za den zkontrolovat 600 vozidel parkujících v ulicích Trenčína. Nyní mají k dispozici CamCar, který je schopen denně zkontrolovat 1 200 vozidel, přičemž to číslo se stále zvyšuje, jak se naše obsluha zdokonaluje. Vidíme v tom velký přínos a personální úsporu,“ vyzvedl ve své přednášce přednosti využívání moderních technologií Patrik Žák, zástupce primátora města Trenčín.

Velmi zaujala rovněž přednáška zástupce městské policie z Varšavy o zkušenostech s využíváním dronů strážníky v polském hlavním městě, končící povzdechem mnoha přítomných, že v Polsku je v tomto ohledu legislativa již o poznání dále. „Jsem pravidelným účastníkem této konference a mohu konstatovat, že rok od roku její úroveň stoupá – skvělý výběr prostředí, řečníků a samozřejmě jejich erudice a odborné znalosti,“ nechal se v kuloárech slyšet velitel břeclavské městské policie Stanislav Hrdlička. Stále větší využívání moderních technologií mu určitě není proti mysli a vidí v nich budoucnost a pro strážníky usnadnění práce.

Letošní ročník konference nabídl přes dvacet přednášek, opět ve čtyřech panelech. První den debatovalo dvě stě účastníků ze tří zemí v panelech "Bezpečný prostor" a "Technologie", druhý den pak v panelech "Prevence a edukace" a "Legislativa". Potěšující budiž, že v hlasování mezi účastníky 98% odpovědělo, že "program konference byl přínosný".

Druhý konferenční den přinesl řadu ponaučení, otazníků i výzev

Druhý konferenční den byl tradičně věnován problematice prevence, edukace a legislativy. „Kybernetická kriminalita je již nedílnou součástí programu naší konference. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt E-bezpečí určený pro děti, jejich rodiče a učitele, nicméně z debaty a následných individuálních dohovorů bylo patrné, že tato přednáška byla pro mnohé velmi inspirativní,“ vyjádřil se Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., společnosti, která konferenci organizovala.

Prostor v programu dostala také nezisková organizace „Nejdřív střecha“ pomáhající lidem bez domova nalézt bydlení či osvěta v poskytování první pomoci představením projektu First Responder. „Z ohlasů, ale především z diskuze prostřednictvím aplikace sli.do máme dojem, že panel prevence a edukace opět nadmíru zaujal a zástupcům městských policií přinesl spoustu nových poznatků, informací a kontaktů,“ pochvaluje si Bednařík. Toho také potěšila „akční“ debata právě prostřednictvím platformy sli.do, kterou účastníci využívali ke kladení otázek a také vyjádření svých sympatií s konferencí.

Druhý konferenční den nabídl tradičně témata plná emocí, jelikož panel "Prevence a edukace" vždy obsahuje řadu "lidských příběhů". Naopak právní problematika v posledním konferenčním panelu "Legislativa" pak iniciovala nejen v sále, ale i přísálí, bouřlivou debatu. Ta byla letos poprvé možná také "virtuálně" a to prostřednictvím aplikace sli.do.

Největší „interaktivní debata“ se rozhořela v panelu „Legislativa“, a to při přednášce zástupce slovenského policejního prezidia k problematice objektivní odpovědnosti, tedy k tématu, které velmi zajímalo zejména slovenské městské a obecní policie. „Dostali jsme se do fáze, že se o tom alespoň už diskutuje, dokud však politici nebudou konat, nic to nevyřeší,“ zhodnotil se zklamáním diskusi jeden ze slovenských účastníků. Na přetřes přišla rovněž problematika GDPR a plánované zejména „eurounijní“ legislativní vize a novinky mající dopad na práci strážníků.

Tradičně bohatý doprovodný program

Díky podpoře řady subjektů a společností mohl být pro účastníky a hosty konference zajištěn nadstandardní komfort, připraveno bylo přes dvacet odborných přednášek doplněných bohatým doprovodným programem. Kromě již zmíněné uvítací večeře s ochutnávkou regionálních potravin v předvečer konference byl na závěr prvního konferenčního dne po číši vína z kroměřížských Arcibiskupských zámeckých sklepů spojené s degustací zajištěn kulturní program „Poklady a umění Olomouce“ v prostorách olomouckého Arcidiecézního muzea. Na úplný závěr konference si pak někteří účastníci nenechali ujít exkluzivní návštěvu střelnice CS Solutions v Prostějově, kde si vyzkoušeli střelbu z různých typů zbraní a ucelený střelecko-taktický výcvikový program určený pro městské policie.

Nedílnou součástí jsou neformální setkání s možností vyměnit si zkušenosti ze své práce. Právě neformálnost, příjemné prostředí, výborný catering, doprovodný program a samozřejmě v neposlední řadě výběr témat a přednášejících - to jsou charakteristiky, které z konference činí největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě.

Poděkování

„V prvé řadě musím moc poděkovat účastníkům, jejichž pozitivní ohlasy a spokojenost nás velmi těší. Není to jen naše zásluha, protože bez podpory partnerů a všech těch, kteří se podíleli na programu, by letošní ročník nebyl tak úspěšný,“ dodal Bednařík. A že konference byla úspěšná, dokládá i hodnocení účastníků – z něj vyplynulo, že 98 % dotázaných považovalo program konference za přínosný a 90 % jich plánuje příští rok opět přijet. To již půjde o pátý, půlkulatý, ročník konference a tým FT Technologies a.s. přemýšlí samozřejmě již nyní, jak ji ještě více zatraktivnit.

Společnost FT Technologies a.s. děkuje všem partnerům, dodavatelů a subdodavatelům za spolupráci a vytvoření pohodové a přátelské atmosféry pro účastníky a hosty
IV. Mezinárodní konference obecních policií. Slova díků rovněž náleží i samotným účastníkům, přednášejícím a institucím, které se podílely na realizaci programu.
Také díky Vašemu přispění lze považovat tuto konferenci za největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci a setkání s Vámi v příštím roce.

Poděkování určitě náleží rovněž studentkám a studentům Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se podílejí na zajištění konferenčního servisu. I díky jejich aktivnímu, přátelskému a profesionálnímu přístupu a vystupování hodnotí účastníci a hosté konference její atmosféru tak pozitivně - 90% z nich odpovědělo, že plánují do Olomouce přijet i v příštím roce.

HLAVNÍ ORGANIZATOR


SPOLUORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PODPORA

PODPORA PROFESNÍCH SDRUŽENÍ


HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


PODPORAPRODUKTOVÍ PARTNEŘIMEDIÁLNÍ PARTNEŘI


PARTNEŘIZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce

Ing. Milan Kladníček, MBA, předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy

Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky

mgr Artur Hołubiczko, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej

DĚKUJEME ZA PODPORU

FT Technologies a.s.