Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
III. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ
11. - 13. 4.2018 / PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

„Skvělá konference“ – shodlo se téměř dvě stě účastníků mezinárodního setkání

Poutavé a informačně nabité přednášky od erudovaných přednášejících, bohatý doprovodný program s řadou překvapení a příležitostí pro neformální setkání a debaty, ale i takové drobnosti jako střídmý a přesto velice chutný catering či profesionální zabezpečení a pohodová organizace. To jsou ty hlavní komentáře hodnotící III. Mezinárodní konferenci obecních policií, která se konala ve dnech 11. až 13. dubna na Právnické fakultě v Olomouci a zúčastnilo se jí téměř dvě stě účastníků z České republiky, Slovenska a Polska.


autor fotografií: Lubomír Světnička, natoaktual.cz – mediální partner konference

Konferenci na půdě Univerzity Palackého v Olomouci organizovala společnost FT Technologies a.s., která je považována za lídra českého a slovenského trhu v oblasti poskytování informačních systémů pro obecní a městské policie. „Podařilo se nám přitom naplnit myšlenku konference, a to, že nepůjde o komerční záležitost, ale primárně o setkání odborníků, kteří se podělí o cenné informace a zkušenosti s účastníky konference. Z reakcí a komentářů přítomných hostů, jak jsme měli možnost s nimi hovořit, jasně vyplývá, že naše filozofie je správná a dalo by se říci, že činí tuto konferenci jedinečnou,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. Nejvíce účastníků se přitom rekrutovalo ze zástupců městských a obecních policií, početnou skupinu však tvořili i reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému, zejména pak policie, a v neposlední řadě i komerční a akademické sféry. Bližší informace o konferenci a programu naleznete zde.

Účastníci a hosté konference se shodli, že nejen setkání u neformální večeře „Vítáme Vás v Olomouci…“ v předvečer konference bylo jejím velice příjemným zpestřením.

První příležitost k setkání a neformální debatě se přitom naskytla účastníkům již v předvečer dvou nadcházejících konferenčních dnů (středa 11. dubna) a to na uvítací večeři symbolicky nazvané „Vítáme Vás v Olomouci…“. Vášnivé debaty, smích a bouřlivý potlesk patřící duu nevidomých muzikantů vytvářející atmosféru pohodového večera dávalo tušit, že „ledy roztály“. Obzvláště, když organizátoři překvapili účastníky ochutnávkou netradičních pokrmů od místních producentů. Řada přítomných se shodla, že takovou atmosféru jakou se podařilo navodit snad ještě ani na žádné konferenci nezažila. A to byl teprve prolog následujícího dvoudenního maratonu

Hlavním hostem a řečníkem, který se svým příspěvkem konferenci zahájil, byl generálmajor Tomáš Tuhý, Policejní prezident České republiky.

„Jste v první linii“

Slova vyřčená generálmajorem Tomášem Tuhým, českým policejním prezidentem, ve svém vystoupení v úvodní části konference byla nejen chválou, ale také ujištěním, že městské a obecní policie jsou nedílnou součástí bezpečnostního systému. „Evropu ovládá teror, nelegální migrace, kybernetické hrozby. Koordinace v případě mimořádných událostí bude naprosto zásadní,“ poznamenal Tuhý a vyjádřil přání a zájem ještě užší spolupráce mezi strážníky a státní policií. Přivítal proto možnost setkávání a výměny zkušeností právě na formátu jako je tato odborná konference, na kterou koneckonců české policejní prezidium vyslalo hned několik svých expertů. „Proto patří velké poděkování Vám a zejména organizátorům konference, že se dnes tady můžeme setkat,“ uzavřel Tuhý. Po jeho boku měl hovořit také slovenský policejní prezident, ten se však několik dní před konáním konference omluvil.

Záštitu nad konferencí převzali:
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce
Ing. Milan Kladníček, MBA, předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy
Mgr. Ján Andrejko, PhD., prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenskej republiky
mgr Artur Hołubiczko, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej

Vystoupení policejního prezidenta ještě předcházely zdravice představitelů profesních sdružení zastupujících městské a obecní policie v České republice, na Slovensku a v Polsku, kteří nad konáním konference již dříve převzali záštitu. I oni vzpomenuli nutnost vzdělávat se, hledat společně řešení, jak reagovat na nové hrozby a výzvy a v neposlední řadě, jak zajistit, aby městské a obecní policie byly nejen dostatečně technicky vybavené, ale dokázaly se opřít i o kvalitní personál odvádějící dobře svoji práci. To vše za jasné a kvalitní legislativní podpory. A o všech těchto aspektech se pak hovořilo nejen v nadcházejících přednáškách, ale i v průběhu neformálních debat v přísálí.

Od účastníků obdrželi organizátoři v anketě téměř samé jedničky za program, zázemí i celkovou organizaci. A nevadilo ani, že se v aule pro tři sta posluchačů občas „ztráceli“.

Přednášky plné emocí

Problematika bezpečnosti nemá pevnou hranici a bylo to patrné z celého programu, jehož součástí bylo osmnáct prezentací ve čtyřech panelech (bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa). „Snažili jsme se poskládat přednášky tak, aby na sebe navazovaly, ale zároveň měly pro účastníky konference smysl a vypovídající hodnotu. A bez okolků přiznáváme, že jsme chtěli docílit, aby posluchači na ně bezprostředně reagovali a především měli na některá témata možnost pohlédnout z různých úhlů či mít i jiný názor. Z reakcí účastníků víme, že jsme toho docílili, navíc některé, dalo by se říci až emočně vypjaté, pasáže v programu konference navodily atmosféru, kterou jsme opravdu nečekali,“ přibližuje záměr programu Pavel Boháč, který konferenci připravoval. Člověk by nevěřil, že v průběhu dvou konferenčních dnů můžete zažít tolik emocí. Většina přednášek se obešla bez bouřlivých reakcí. Našlo se však i několik výjimečných vystoupení, která to popřela – to třeba když se debatovalo o sociálním zabezpečení strážníků nebo práci s nepřizpůsobivými občany ve vyloučených lokalitách. Emočně nejvypjatější však byl bezesporu panel „prevence a edukace“, kde přednášku o možnosti využití sociálních sítí vzápětí vystřídala ta o zneužívání dětí a mládeže v kybernetickém světě. Smích a odlehčený pohled na roli internetu v prevenci a k vytváření pozitivního obrazu strážníků a jejich každodenní práce posléze vystřídal ztichlý sál a slzy v očích některých posluchačů, to když policejní expert dohovořil a všichni si uvědomili, že kriminalita v kyberprostoru je opravdu vážné téma současnosti a ještě více budoucnosti.

Téměř dvě stě účastníků z České republiky, Slovenska a Polska ve volných chvílích debatovalo nejen v aule ale i přísálí a na prostranství před fakultou.

Propojení se světem akademiků

Kromě toho, že byl letošní ročník poprvé vícedenní, si připíše do své historie ještě jedno prvenství. Ve spolupráci s vedením fakulty organizátoři připravili pro její studenty speciální doprovodný panel, v rámci kterého měli možnost debatovat s předním českým expertem na přestupkové právo. „Využili jsme toho, že v rámci konferenčního panelu legislativy vystupoval Jan Potměšil z resortu vnitra a po domluvě s ním jsme zprostředkovali besedu pro studenty,“ přibližuje Pavel Boháč. Studenti tak měli možnost nejen debatovat o místě přestupků v systému práva, o praxi správních orgánů projednávajících přestupky a jejich roli ve veřejné správě, ale poté si jít vyslechnout i další přednášející v rámci panelu legislativa. Toto propojení uvítala rovněž děkanka Právnické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková, která na úvod konference ve své řeči vyzdvihla právě příležitost propojení akademického světa s tím mimouniverzitním v podobě konání odborné konference právě na půdě fakulty. „Kromě toho, že jsou vysoké školy školskými zařízeními a výzkumnými institucemi, jsou zároveň také institucemi, které by měly působit ve veřejném prostoru. A právě tato konference je ideálním příkladem, jak může naše fakulta tuto třetí úlohu - společenskou roli naplňovat. Je pro nás ctí, že můžeme být spoluorganizátory této výjimečné akce,“ řekla.

Rozruch mezi účastníky a zájem o prezentaci sklidilo inteligentní monitorovací vozidlo CamCar od společnosti FT Technologies a.s.

Bohatý doprovodný program

Sečteno, podtrženo, organizátorům se podařil opravdu dobrý mix poutavých přednášek od odborníků z policie, ministerstev a státních úřadů, ale i samosprávy a v neposlední řadě městských policií. A tato teze rezonovala po celou dobu konference. Její účastníci si však z hanácké metropole neodváželi jen spoustu podnětů a cenných informací, ale rovněž zážitků. Již zmíněné středeční gurmánské, spojené s ochutnávkou specialit z olomouckých tvarůžků, místních minipivovarů a producentů uzenin, doplnila čtvrteční degustace vín z oblasti slovenského Bernolákova. Ale účastníci nejen jedli a pili, je nutno podotknout, že opravdu střídmě, nýbrž se i kulturně vzdělávali. Ve spolupráci se statutárním městem Olomouc pro ně byly na závěr prvního konferenčního dne připraveny komentované prohlídky náměstí a radnice s výstupem na věž s orlojem. FT Technologies a.s. pak připravila na pátek pro zájemce překvapení, a to v podobě exkluzivní prohlídky Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Zájem byl ale tak obrovský, že nakonec pro část auditoria musely prohlídky uskutečnit i ve čtvrtek.
TIP: Fotoreportáž mediálního partnera – časopisu Bezpečnost s profesionály.

Co říci závěrem?

Skvělé, výborné, dobře zorganizované. To je jen část komentářů zaznívajících z úst a tužky těch, kteří neváhali a na konferenci přicestovali z blízka i dalekých končin Čech, Východního Slovenska či Polska. Není to domněnka, organizátoři požádali účastníky o vyplnění dotazníků. Odezva je nejen potěšila, ale dala jim i jasný signál, že má smysl takovéto odborné setkání spojené také s trochou neformální zábavy organizovat. A tak již nyní je možno říci, že se rozběhla příprava čtvrtého ročníku. Ten se uskuteční ve dnech 28. – 30. května 2019 v Brně jako oficiální součást mezinárodních bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS, ISET. Doporučujeme Vám být u toho. Jste srdečně zváni.