Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Společné prohlášení společností FT Technologies a.s., DS Soft Olomouc, spol. s r.o. a Optiware NET, s.r.o.

Firmy spojily svá unikátní know-how, aby přispěly k potlačení pandemie COVID-19


Do boje se současnou pandemií vstupuje nový hráč. Informační systém COVID Manager umožní efektivní, intuitivní (jednoduchou) a především plně automatizovanou administraci hromadného testování na COVID-19. Využít jej mohou malé kolektivy i několikatisícové skupiny. Nástroj komplexního řešení administrace testování je výsledkem intenzivního vývoje hned několika expertních týmů tří olomouckých společností. Věří a doufají, že nabízí společnosti systém, který může sehrát jednu z klíčových rolí v boji se současnou pandemií, a to zefektivnění testování. První zkušenosti z implementací již dokládají, že jejich sen se může stát skutečností.


„Považujeme za naši morální povinnost přispět k potlačení pandemie tohoto zákeřného onemocnění a poskytnou naše know-how, které téměř čtvrt století budujeme,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda správní rady FT Technologies a.s. Ta má s vývojem informačních systémů a jejich propojením do státních databází mnohaleté zkušenosti. Její produkty používá přes 150 obecních a městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku a je tak považována za lídra trhu v této oblasti. Podle Bednaříka při vývoji COVID Managera bylo nejdůležitější zanalyzovat, díky existenci několika druhů testů, možné kombinace jak samotného průběhu testování, tak administrace a procesů, které před a po testech následují. „Těch variant je mnoho, ale náš systém je naprosto variabilní, a co je ještě důležitější, velice jednoduchý na administraci. Uplatnění nalezne nejen u malých kolektivů, ale i velkých korporací s tisíci zaměstnanci,“ popisuje. Impuls vytvořit informační systém COVID Manager vzešel ze snahy pomoci lidem k návratu do života bez pandemie. Vychází z bohatých praktických zkušeností ze zajišťování testování na COVID-19 v mnoha laboratořích a podrobné znalosti celého sytému procesů i informačních vazeb trasování, testování a zajišťování proticovidových opatření od počátku pandemie této nemoci. „Samozřejmostí je dodržování nějakých základních preventivních pravidel, ale zejména eliminace šíření nemoci je ten nejdůležitější faktor. A bez pravidelného testování se to nejspíš neobejde. Nicméně aby bylo efektivní, tak musíte mít i efektivní nástroj. Pracujete s neuvěřitelnou spoustou dat, a je nezbytné, aby ten proces byl systematický a minimalizoval chybovost. Proto jsme vyvinuli COVID Manager,“ dodává.

Tento informační systém lze přitom využít nejen v případě tzv. samotestování, ale také pokud je zvolena komfortnější forma, tedy když testy provádějí například odběrové týmy. Princip je přitom identický. Nabízí vytvoření v různých kombinacích mnohaúrovňové administrace testů s různými oprávněními přístupů do vytvářených databází. Právě administrace (vytváření, úprava, schvalování, apod.) tzv. slotů, tedy prováděných testů, a následné reportování či evidence jejich výsledků, je podstatným nástrojem zmíněné platformy. Vše je vyvinuto tak, aby COVID Manager zrychlil celý proces a analýzy výsledků a s nimi spojené další kroky. „Právě čas je jednou z hlavních deviz. Díky zrychlení a zautomatizovaní procesů u stovek tisíců testů můžeme získat obrovský náskok v boji s virem,“ zdůrazňuje Bednařík. Jen hypoteticky, kdyby se proces testování u každého 1 z 10 000 testů zkrátil o pouhou minutu, získáme během okamžiku k dobru úsporu 166 hodin. Jak však ukazují modely i praxe, realita je ve skutečnosti daleko příznivější.

Společnost FT Technologies je však jen jedním z autorů informačního systému COVID Manageru – nástroje komplexního řešení administrace testování. Další klíčovou roli sehrála společnost DS Soft Olomouc. Ta do celého procesu „vložila“ své mnohaleté zkušenosti s vývojem laboratorního informačního a manažerského systému pro celý laboratorní komplement. A aby to celé splňovalo tu základní podmínku, tedy efektivní, intuitivní a především plně automatizované administrace hromadného testování, byly nezbytné zkušenosti expertů z Optiware NET a jejich vklad v podobě modelací efektivních manažerských procesů, jenž byly následně transformovány do digitálního prostředí s využitím prvků AI.

„Dokázali jsme propojit management administrace testů s managementem laboratoří,“ konstatuje Vít Lokoč, jednatel společnosti DS Soft Olomouc. Celkem fádní věta, která však v konečném důsledku znamená obrovský úspěch a posun. „V reálu a zjednodušeně řečeno došlo k propojení administrátora či realizátora testů s orgány a úřady státní správy, které nyní on-line a okamžitě vidí výsledky testování. Takže žádné složité reportování přes nějaké nekonzistentní tabulky, e-maily apod.,“ upozorňuje Lokoč. Ta přidaná hodnota COVID Manageru je podle něj zejména v tom, že jeho společnost má obrovské zkušenosti s datovým propojením laboratoří na úřady sehrávající základní roli v boji s pandemií COVID-19. Celý proces je neuvěřitelným způsobem zautomatizován a zrychlen. „Uvedu-li ten nejzákladnější a nejjednodušší modelový příklad z praxe. Administrátor slotu má k dispozici databázi testovaných osob. Po provedení testů se několika kliknutími v COVID Manageru automaticky na pozadí spustí celý, jinak opravdu a logicky neskutečně složitý, proces, včetně reportování. A s ním případně spojená následná agenda elektronických žádanek na doplňkové testy, vyhlášení karantén apod. Ten proces je v reálu opravdu složitý, ale díky našemu systému je plně automatizován a efektivní. Mimořádně šetří čas administrátorům testů, ale co je neméně důležité zpracovatelům výsledků,“ zdůrazňuje Lokoč.

Že se celý proces testování nedá popsat v několika řádcích, dává za pravdu lídr třetího expertního týmu, a to Petr Balej ze společnosti Optiware NET, který je zároveň autorem mnoha teoretických modelů vytvořených v souvislosti s nemocí COVID-19 a jenž se nyní uplatňují. V společném projektu je zejména „architektem“ analýzy řady procesů, které mohou nastat, a které posléze programátoři zakomponovali do výsledné platformy informačního systému COVID Manager. „Máme bohaté reálné zkušenosti z testování na COVID-19 v mnoha laboratořích a podrobné znalosti celého sytému procesů i informačních vazeb trasování, testování a zajišťování proticovidových opatření v loňském i letošním roce. Díky nim se nám podařilo z původních modelů vytvořit plně funkční informační systém, který administrátoři testů potřebují a usnadní jim práci. Za největší úspěch však považuji, že výsledky z testování v reálném prostředí předčily v některých ohledech samotné modely. Celý ten proces se díky COVID Manageru enormně zautomatizoval, tedy zrychlil. A to byl náš záměr,“ podotýká Balej.

Že informační systém COVID Manager má potenciál sehrát klíčovou roli v boji se současnou pandemií, a to zefektivněním testování, dokládá jeho nasazení v praxi. První, kdo zmíněný nástroj administrace testování na COVID-19 začal používat je největší soukromý poskytovatel laboratorních služeb, společnost AeskuLab. Tvůrci COVID Managera přitom otevřeně říkají, že jim nejde o náklady a úsilí, které do jeho vývoje vložili, ale o společné přání paralyzovat šíření onemocnění COVID-19. A co především, o postupný návrat společnosti do určitého normálu, zejména pak jejich dětí k jejich radostem a svých rodičů k poklidnému sklonku jejich života.

V Olomouci, 12. 3. 2021