FTTech.org

Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]


Součástí našich standardních služeb pro obecní a městské policie je poskytování jejím novým i stávajícím uživatelům informačního systému MP Manager (IS MPM) individuální školení a proškolení.

Sami uživatelé potvrzují, že neprovádějí dostatečné proškolování svých, zejména nově příchozích, zaměstnanců. Přiznávají, že proškolení mnohdy řeší svépomocí a to převážně prostřednictvím služebně starších kolegů. V mnoha případech tak následně není na obecní či městské policii správně, dostatečně či vůbec využívaná některá z řady důležitých či práci usnadňujících funkcionalit IS MPM.

I s ohledem na tyto skutečnosti a samotné požadavky ze strany uživatelů pravidelně vypisujeme vzdělávací kurzy, které jsou nápomocny k zdokonalení práce s IS MPM a tedy k lepším výsledkům, rychlejší a efektivnější práci, zlepšení pracovního klima a v neposlední řadě ke snížení chybovosti strážníků.

PROŠKOLENÍ ADMINISTRÁTORŮ IS MP MANAGER (č. 2002)

úterý 21. ledna 2020, 9.00 - 13.00 hodin, školící místnost Pizzerie U Kristýna (mapa), Wurmova 6, Olomouc

Dovolujeme si Vás upozornit, že součástí tohoto kurzu je rovněž seznámení se s novým modulem "Úkoly 2020". Ten je součástí IS MPM od pravidlené aktualizace Q4/2019, poté, co nahradil původní modul "Úkoly".

Vzdělávací kurz je určen pro administrátory IS MPM, tedy strážníky a technické pracovníky, kteří prošli úvodním zaškolením či by si základy administrace tohoto informačního sytému rádi zopakovali. Rovněž je určen pro uživatele IS MPM, kteří v průběhu jeho užívání "převzali" roli administrátora a potřebují se dodatečně proškolit. V rámci proškolení je účastníkům kurzu představen IS MPM a jeho základní funkcionality administrace, a to jak teoreticky, tak v rámci řešení praktických příkladů (účastník kurzu si proto zajišťuje notebook).

Náplň kurzu:
Úvod a představení systému
Uživatelé a nastavení
Účty – Karta pracovníka – Skupiny
Práva skupin
Karta pracovníka a pracovní zařazení
Práce s RTF
Systémové nastavení
Číselníky
Ukázka práce s číselníky
Vkládání číselníkových položek do MT
Dokumenty
Evidence bloků
Diskuze

Kurzovné: 600 Kč / 24 Euro (při zaslání přihlášky do 27. prosince 2019), 800 Kč / 32 Euro (od 28. prosince 2019)

Do kurzu se lze hlásit do pondělí 6. ledna 2020 nebo do naplnění kapacity daného kurzu (minimální počet 5, maximální počet 15 účastníků).

V případě, že kurz nebude realizován, například pro nedostatečný počet zájemců, bude kurzovné bezodkladně vráceno.

Účastníci kurzu si zajistí vlastní notebooky. Připojení k Wi-Fi zajistí školitel.

Otázky Vám ráda zodpoví Mgr. Vlasta Jelínková, projektová manažerka FT Technologies a.s. (e-mail: v.jelinkova@fttech.org, tel.: +420 588 118 339).


PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ – Proškolení administrátorů IS MP Manager (č. 2002), Olomouc, 21. ledna 2020

Litujeme, ale pokud není odkaz aktivní, nelze se přihlásit z důvodu naplnění kapacity či vypršení termínu pro přihlášení. Kontaktujte nás emailem či telefonicky. Děkujeme.