FTTech.org

Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Součástí našich standardních služeb pro obecní a městské policie je poskytování jejím novým i stávajícím uživatelům informačního systému MP Manager (IS MPM) individuální školení a proškolení.

Sami uživatelé potvrzují, že neprovádějí dostatečné proškolování svých, zejména nově příchozích, zaměstnanců (závěr ze Setkání administrátorů IS MPM, Radíkov 2018 – téma č. 16). Jak dokládají, proškolení mnohdy řeší svépomocí a to převážně prostřednictvím služebně starších kolegů. V mnoha případech tak následně není na obecní či městské policii správně, dostatečně či vůbec využívaná některá z řady důležitých či práci usnadňujících funkcionalit IS MPM.

I s ohledem na tyto skutečnosti a samotné požadavky ze strany uživatelů vypisujeme další kolo vzdělávacích kurzů, které jsou nápomocny k zdokonalení práce s IS MPM a tedy k lepším výsledkům, rychlejší a efektivnější práci, zlepšení pracovního klima a v neposlední řadě ke snížení chybovosti strážníků.

Vzdělávací kurzy jsou primárně určeny pro nové uživatele IS MPM (tedy strážníky, kteří neprošli úvodním zaškolením) či uživatele, kteří by si základy užívání tohoto informačního sytému rádi zopakovali. V rámci proškolení bude účastníkům kurzu představen IS MPM a jeho základní funkcionality, a to jak teoreticky, tak v rámci řešení praktických úkolů (účastník kurzu si proto zajistí notebook).

Proškolení administrátorů IS MP Manager

čtvrtek 17. ledna 2019, 9.00 - 13.00 hodin, školící místnost Pizzerie U Kristýna (mapa), Wurmova 6, Olomouc

Náplň kurzu:
Úvod a představení systému
Uživatelé a nastavení
Účty – Karta pracovníka – Skupiny
Práva skupin
Karta pracovníka a pracovní zařazení
Práce s RTF
Systémové nastavení
Číselníky
Ukázka práce s číselníky
Vkládání číselníkových položek do MT
Dokumenty
Evidence bloků
Diskuze

Proškolení uživatelů IS MP Manager

čtvrtek 24. ledna 2019, 9.00 - 13.00 hodin, školící místnost Pizzerie U Kristýna (mapa), Wurmova 6, Olomouc

Náplň kurzu:
Úvod a všeobecné informace
Správa událostí
Události
Úkoly
Informace o RZ
Jízdní kola
Hlášení směn
Dokumenty
Mobilní rozhraní
Nástroje a možnosti mobilní aplikace při práci s událostmi
Práce s kontakty v mobilním aplikace
Dokumenty
Diskuze

Kurzovné: 500 Kč / 20 Euro (při zaslání přihlášky do 20. prosince 2018), 600 Kč / 24 Euro (od 21. prosince 2018)

Do kurzů se lze hlásit do úterý 8. ledna 2019 nebo do naplnění kapacity daného kurzu (minimální počet 7, maximální počet 15 účastníků).

V případě, že kurzy nebudou realizovány, například pro nedostatečný počet zájemců, bude kurzovné bezodkladně vráceno.

Účastníci kurzů si zajistí vlastní notebooky. Připojení k Wi-Fi zajistí školitel.

Otázky Vám ráda zodpoví Mgr. Vlasta Jelínková, projektová manažerka FT Technologies a.s. (e-mail: v.jelinkova@fttech.org, tel.: +420 588 118 339).


PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ – Proškolení administrátorů IS MP Manager, Olomouc, 17. ledna 2019

PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ – Proškolení uživatelů IS MP Manager, Olomouc, 24. ledna 2019

Přihlásit do kurzů bylo možné do 8. ledna 2019. V případě zájmu o další kurzy nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení.