FTTech.org

Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]

Produkty

  • IS MP Manager je systémem nové generace, určený městským a obecním policiím pro vedení jejich agendy stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, bez rozdílu jejich velikosti a územní působnosti

  • V návaznosti na více než 15-letou tradici poskytování datových služeb jsme schopni v nejvyšší kvalitě nabídnout službu poslední míle na více než 800 lokalitách s optickou páteřní sítí a všemi návaznými službami včetně vlastního VPN koncetrátoru.

  • Komplexní ERP a CRM včetně billingu formou webového portálu.

  • Flexibilita, rychlá reakční doba, výborný poměr nákladů na provoz a pořízení k užitné hodnotě. To jsou výsledky 15 let vývoje portálových informačních systémů pro řízení procesů.MP Manager

Portálový Informační systém pro městské a obecní policie

IS MP Manager je systémem nové generace, určený městským a obecním policiím pro vedení jejich agendy stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, bez rozdílu jejich velikosti a územní působnosti.

Využívá široké možnosti DB SQL v kombinaci s datovými přenosy z mobilních telefonů s GPS lokalizací a napojením na Základní registry a databáze IS města, umožňuje ON-LINE z terénu zadávat přestupky, lustrovat osoby a vozidla pomocí mobilního zařízení připojeného do internetu – notebooku, tabletu nebo „chytrého“ telefonu, propojení na kamerový systém města, na systém stacionárních radarů, PCO, případně jiné periférie.

V měsíci květnu proběhla certifikace Informačního systému MP Manager. Certifikaci provedl inspekční orgán A-TEST, zřízený RELSIE spol. s r.o. v rozsahu definované funkcionality a etalonu dle schváleného metodického pokynu IO-F-CLIETA.

Základní produktový leták ke stažení zde

Datové sítě a VPN služby

V návaznosti na více než 15-letou tradici poskytování datových služeb jsme schopni v nejvyšší kvalitě nabídnout službu poslední míle na více než 800 lokalitách s optickou páteřní sítí a všemi návaznými službami včetně vlastního VPN koncetrátoru.

Firma FT Technologies a.s. (FTT) jako člen skupiny DaNNet navazuje na 15-liteou tradici v oblasti IT služeb se zaměřením na chod sítě a s tím přímo i nepřímo související problematiku v mnoha desítkách společností. Mezi zaměstnanci klientů a firmou FTT existuje důvěra navazující na znalosti problematiky vnitřních procesů a schopnosti jednotlivých uživatelů. To nám umožňuje efektivní rozhodování při správě a údržbě celé sítě.

Informační systém pro virtuální operátory

Komplexní ERP a CRM včetně billingu formou webového portálu.

Od roku 2000 vyvíjíme a provozuje komplexní informační ERP a CRM systém jako backoffice virtuálích operátorů. Svým záběrem a způsobem nasazení se jedná o unikátní řešení, které je srdcem mobilního operátora. IS obsahuje vlastí billingové algoritmy, napojení na ústředny formou CDR, online napojení na banky, účetní systémy apod. včetně ojedinělého systému kontroly řízení a předcházení fraudu.

Portálové informační systémy

Flexibilita, rychlá reakční doba, výborný poměr nákladů na provoz a pořízení k užitné hodnotě. To jsou výsledky 15 let vývoje portálových informačních systémů pro řízení procesů.

Naše portálové informační systémy nacházejí uplatnění od neziskových organizací, přes obchodní společnosti až po sledováni systému výroby v automobilovém průmyslu. Mezi naše klienty patří jak církevní organizace tak přední světoví výrobci automobilovývh komponent. Užívání našich portálových řešení jim ušetřilo milionové položky a přineslo novou dimenzi pohledu na SW.