FTTech.org

Wsparcie techniczne i kontakt handlowy
(+48) 226 579 015
[CZ] | [ENG] | [PL]
Jako lider na czeskim i słowackim rynku w obszarze oferowanych technologii informacyjnych dla gminnych i miejskich policji, systematycznie organizujemy dla naszych partnerów i klientów konferencje i seminaria. Tego rodzaju aktywność uważamy za swój obowiązek w stosunku do nich. Nie traktujemy tego jako komercyjnej działalności, ale profesjonalną a przede wszystkim przyjacielską wymianę doświadczeń.

PRZYGOTOWUJEMY

V Międzynarodowa Konferencja Straży Miejskich i Gminnych, Ołomuniec


IV Spotkanie administratorów systemu informacyjnego MP Manager, Ołomuniec - Radíkov, 21.–22.05.2020


ZREALIZOWALIŚMY

III Spotkanie administratorów systemu informacyjnego MP Manager, Ołomuniec - Radíkov, 03.–04.10.2019


II Spotkanie administratorów systemu informacyjnego MP Manager, Ołomuniec - Radíkov, 23.–24.05.2019


IV. Międtzynarodowa konferencja gminnych policji (Straży Miejskich i Gminnych), Ołomuniec, 03.–05.04.2019


III. Mezinárodní konference obecních policií, Ołomuniec, 11.–13.04.2018


Vzdělávací kurz “ Proškolení administrátorů IS MP Manager“, Ołomuniec, 11.01.2018


II. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky, Brno, 31.05.2017


I. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky, Bzenec, 16.06.2016